Friss! 25%-os nyugdíjemelés áprilistól! így kaphatja meg, mutatjuk hogyan igényelheti!

betöltés...

Így kaphat, akár 25%-os nyugdíjemelést áprilistól! Nincs vesztenivalója, igényelje minél előbb!

Nyugdíjasok figyelem – Nagyon sokan kaphatnak idén méltányossági nyugdíjemelést!

Méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700 millió forintot fordítható idén!

Új törvényt szavaztak meg >>> Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

Méltányosságból nem csupán nyugdíjat, hanem nyugdíjemelést is kérhetünk!

A méltányossági nyugdíjemelést érdemes igényelni, teljesen ingyenes, nincs vesztenivalónk, ha pedig elfogadják a kérelmünket, akkor minden hónapban emelt összegű nyugdíjat fogunk kapni!

Az emelés összege nem lehet több, mint az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a, viszont nem lehet kevesebb a 10%-nál sem.

Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés úgymond beolvad a nyugellátás összegébe, ennek köszönhetően a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során egy tekintet alá esik a nyugellátással. Az ily módon megnövelt összegből kell meghatározni a nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is.

Az igény iráni kérelem, a Kérelem-Adatlap nyomtatványon , a K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be.

A nyomtatvány beszerezhető a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélosztályán vagy letölthető az ONYF honlapjáról-

Itt van minden, amit a méltányossági nyugdíjemelésről tudni kell >>>

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.)

Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot.

Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá, aki előzetes letartoztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) – c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető?

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.

Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés „beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem?

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be.

A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető az ONYF honlapjáról ( http://www.onyf.hu).

A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Forrás : onyf.hu

betöltés...